ဗုဒၶတရား၏ အဆံုးအမအတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံ အားထုပ္ႏိုင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း တရားသမား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ.....
သတၱ၀ါမွန္သမွ်၊ ေဘးမခ၊ ေအးျမခ်မ္းသာရွိပါေစ

Sunday, November 4, 2012

ဆရာေတာ္အား လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကေသာ ဧည့္သည္ေတြ


ဒီကေန႕ ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွ ဧည့္သည္ေတြ ဆရာေတာ္အားလာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည္။

အရွင္ကုမုဒ

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com